ALJA STIPENDIJAS

  "Latvieši mācās un strādā!" stipendija Stipendija piedāvāta $400, lai atbalstītu mācības vai prakses darbu Latvijā. Stipendija mācībām jānotiek latviešu valodā, jāmācās vismaz vienu semestri un jādzīvo latviešu gimenes vai latviešu kopmītnēs. Stipendija arī piedāvāta, lai atbalstītu Amerikas latvietim/latvietei strādāt Latvijā.  Šī stipendija arī piedāvāta, lai atbalstītu Latvijas pilsonim/pilsonei mācīties vai strādāt Amerikā. Stipendijas saņēmējiem ir jaizveido prezentāciju par savu laiku Latvijā (vai Amērikā), kas tieks publicēts ALJAZINAS.COM. Stipendijas nauda būs sūtīta stipendiātiem tikai pēc tam, kad prezentācijas ir iesūtītas! Ir jābūt ALJA biedrs, lai saņemt stipendiju. Iestājies te: alja.org/iestaties ** Pieteikšana līdz 1. septembrim  

 

"Latvieši mācās un strādā!" stipendija

Stipendija piedāvāta $400, lai atbalstītu mācības vai prakses darbu Latvijā. Stipendija mācībām jānotiek latviešu valodā, jāmācās vismaz vienu semestri un jādzīvo latviešu gimenes vai latviešu kopmītnēs. Stipendija arī piedāvāta, lai atbalstītu Amerikas latvietim/latvietei strādāt Latvijā. 

Šī stipendija arī piedāvāta, lai atbalstītu Latvijas pilsonim/pilsonei mācīties vai strādāt Amerikā.

Stipendijas saņēmējiem ir jaizveido prezentāciju par savu laiku Latvijā (vai Amērikā), kas tieks publicēts ALJAZINAS.COM.

Stipendijas nauda būs sūtīta stipendiātiem tikai pēc tam, kad prezentācijas ir iesūtītas!

Ir jābūt ALJA biedrs, lai saņemt stipendiju. Iestājies te: alja.org/iestaties

** Pieteikšana līdz 1. septembrim

 

  "Latviešu vasaras" stipendija Divas stipendijas, piedāvātas $200 apmērā, ir paredzētas piedāvāt jauniešiem iespēju piedalīties kādā latviešu vasaras programmā ASV. Stipendijas saņēmējiem ir jāraksta īsu rakstu par nometni katru nedeļu, kas tiks publicēts ALJAZINAS.COM.  Lūdzu piesakies arī nometnei un iesūti tai dalības maksu! Stipendijas nauda būs sūtīta stipendiātiem tikai pēc tam, kad raksti ir iesūtīti! Ir jābūt ALJA biedrs, lai saņemt stipendiju. Iestājies te: alja.org/iestaties **Pieteikšana līdz 1. jūnijam          

 

"Latviešu vasaras" stipendija

Divas stipendijas, piedāvātas $200 apmērā, ir paredzētas piedāvāt jauniešiem iespēju piedalīties kādā latviešu vasaras programmā ASV.

Stipendijas saņēmējiem ir jāraksta īsu rakstu par nometni katru nedeļu, kas tiks publicēts ALJAZINAS.COM. 

Lūdzu piesakies arī nometnei un iesūti tai dalības maksu! Stipendijas nauda būs sūtīta stipendiātiem tikai pēc tam, kad raksti ir iesūtīti!

Ir jābūt ALJA biedrs, lai saņemt stipendiju. Iestājies te: alja.org/iestaties

**Pieteikšana līdz 1. jūnijam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAUTĀJUMIEM

ALJAIZGLITIBA@GMAIL.COM

  2x2 stipendija Divas stipendijas, piedāvātas $220 apmērā, ir paredzētas piedāvāt jauniešiem iespēju piedalīties 2x2 kultūras nometnē, lai palīdzēt segt nometnes dalības maksu Stipendijas saņēmējiem ir jāraksta rakstu par nometni, kas ties publicēts ALJAZINAS.COM.  Lūdzu piesakies arī nometnei un iesūti 2x2 dalības maksu! Stipendijas nauda būs sūtīta stipendiāiem tikai pēc tam, kad raksti ir iesūtīti! Ir jābūt ALJA biedrs, lai saņemt stipendiju. Iestājies te: alja.org/iestaties **Pieteikšana līdz 15. jūnijam 2x2pasaule.lv        

 

2x2 stipendija

Divas stipendijas, piedāvātas $220 apmērā, ir paredzētas piedāvāt jauniešiem iespēju piedalīties 2x2 kultūras nometnē, lai palīdzēt segt nometnes dalības maksu

Stipendijas saņēmējiem ir jāraksta rakstu par nometni, kas ties publicēts ALJAZINAS.COM. 

Lūdzu piesakies arī nometnei un iesūti 2x2 dalības maksu! Stipendijas nauda būs sūtīta stipendiāiem tikai pēc tam, kad raksti ir iesūtīti!

Ir jābūt ALJA biedrs, lai saņemt stipendiju. Iestājies te: alja.org/iestaties

**Pieteikšana līdz 15. jūnijam

2x2pasaule.lv

 

 

 

 

Baltimora Dziesmu un deju svētku stipendija Piecas stipendijas, piedāvātas $100 vērtībā, lai palīdzēt segt Svētku izdevumus, kā piemēram biļetes vai ceļa izdevumus.  Priekšroka būs tiem aplikantiem kuri plāno uzstāties, kā dejotāji, dziedātāji, spēlētāji, aktieri, vai citā veidā piedalīties.  Ja stipendijas saņēmējs/a uzstāsies, jāuzraksta kā gatavojies Dziesmu svētkiem, kādi bija iespaidi piedalīties, u.t.t. Ja būsi skatītājs, jāuzraksta rakstu par saviem iespadiem no Dziesmu svētku pasākumiem. Visiem stipendiātiem lūdzu arī iesniegt bildi, kas viss tiks publicēts ALJAZINAS.COM. Stipendijas nauda būs sūtīta stipendiātiem tikai pēc tam, kad raksti ir iesūtīti! Ir jābūt ALJA biedrs, lai saņemt stipendiju. Iestājies te: alja.org/iestaties **Pieteikšana līdz 15. jūnijam    

Baltimora Dziesmu un deju svētku stipendija

Piecas stipendijas, piedāvātas $100 vērtībā, lai palīdzēt segt Svētku izdevumus, kā piemēram biļetes vai ceļa izdevumus. 

Priekšroka būs tiem aplikantiem kuri plāno uzstāties, kā dejotāji, dziedātāji, spēlētāji, aktieri, vai citā veidā piedalīties. 

Ja stipendijas saņēmējs/a uzstāsies, jāuzraksta kā gatavojies Dziesmu svētkiem, kādi bija iespaidi piedalīties, u.t.t. Ja būsi skatītājs, jāuzraksta rakstu par saviem iespadiem no Dziesmu svētku pasākumiem. Visiem stipendiātiem lūdzu arī iesniegt bildi, kas viss tiks publicēts ALJAZINAS.COM.

Stipendijas nauda būs sūtīta stipendiātiem tikai pēc tam, kad raksti ir iesūtīti!

Ir jābūt ALJA biedrs, lai saņemt stipendiju. Iestājies te: alja.org/iestaties

**Pieteikšana līdz 15. jūnijam

 

 

  "Brauc uz ALJA Kongress" stipendija 2017. gada Kongress tiek rīkots Filadelfijā, Pensilvānijā. Lai palīdzēt ar izdevumiem, ALJA piedāvā stipendiju, palīdzēt segt ALJA Kongresa dalības maksu. Biedram jāpiedalās Kongresa Pilnsapulcē lai saņemt stipendijas balvu. Stipendijas saņēmējiem ir jāraksta rakstu vienu nedēļu pēc Kongresa, par tēmatu sarunāta starp ALJA valdes un stipendijas saņēmēju, kas tieks publicēts ALJAZINAS.COM.    Četras stipendijas izdalītas $140 apmērā. Lūdzu arī piesakies Kongresam un iesūti Kongresa dalības maksu! Stipendijas nauda būs sūtīta stipendiātiem tikai pēc tam, kad raksti ir iesūtīti! Ir jābūt ALJA biedrs, lai saņemt stipendiju. Iestājies: alja.org/iestaties ** Pieteikšana līdz 14. novembrim

 

"Brauc uz ALJA Kongress" stipendija

2017. gada Kongress tiek rīkots Filadelfijā, Pensilvānijā. Lai palīdzēt ar izdevumiem, ALJA piedāvā stipendiju, palīdzēt segt ALJA Kongresa dalības maksu. Biedram jāpiedalās Kongresa Pilnsapulcē lai saņemt stipendijas balvu.

Stipendijas saņēmējiem ir jāraksta rakstu vienu nedēļu pēc Kongresa, par tēmatu sarunāta starp ALJA valdes un stipendijas saņēmēju, kas tieks publicēts ALJAZINAS.COM.   

Četras stipendijas izdalītas $140 apmērā.

Lūdzu arī piesakies Kongresam un iesūti Kongresa dalības maksu! Stipendijas nauda būs sūtīta stipendiātiem tikai pēc tam, kad raksti ir iesūtīti!

Ir jābūt ALJA biedrs, lai saņemt stipendiju. Iestājies: alja.org/iestaties

** Pieteikšana līdz 14. novembrim