ALJA STIPENDIJAS

  "Latvieši mācās un strādā!" stipendija Stipendija piedāvāta $400 apmērā, lai atbalstītu mācības vai prakses darbu Latvijā. Mācībām jānotiek latviešu valodā, jāmācās vismaz vienu semestri un jādzīvo latviešu ģimenē vai latviešu kopmītnē. Stipendija arī piedāvāta, lai atbalstītu Amerikas latvietim/latvietei strādāt Latvijā.  Šī stipendija arī piedāvāta, lai atbalstītu Latvijas pilsonim/pilsonei mācīties vai strādāt Amerikā. Stipendijas saņēmējam ir jaizveido prezentāciju par savu laiku Latvijā (vai Amērikā), kas tiks publicēts ALJAZINAS.COM. Stipendijas naudu sūtīs stipendiātam tikai tad, kad prezentācija ir iesūtīta! Ir jābūt ALJA biedrs, lai saņemtu stipendiju. Iestājies te: alja.org/iestaties ** Pieteikšanās līdz 1. septembrim  

 

"Latvieši mācās un strādā!" stipendija

Stipendija piedāvāta $400 apmērā, lai atbalstītu mācības vai prakses darbu Latvijā. Mācībām jānotiek latviešu valodā, jāmācās vismaz vienu semestri un jādzīvo latviešu ģimenē vai latviešu kopmītnē. Stipendija arī piedāvāta, lai atbalstītu Amerikas latvietim/latvietei strādāt Latvijā. 

Šī stipendija arī piedāvāta, lai atbalstītu Latvijas pilsonim/pilsonei mācīties vai strādāt Amerikā.

Stipendijas saņēmējam ir jaizveido prezentāciju par savu laiku Latvijā (vai Amērikā), kas tiks publicēts ALJAZINAS.COM.

Stipendijas naudu sūtīs stipendiātam tikai tad, kad prezentācija ir iesūtīta!

Ir jābūt ALJA biedrs, lai saņemtu stipendiju. Iestājies te: alja.org/iestaties

** Pieteikšanās līdz 1. septembrim

 

  "Latviešu vasaras" stipendija Divas stipendijas, piedāvātas $200 apmērā, ir paredzētas piedāvāt jauniešiem iespēju piedalīties kādā latviešu vasaras programmā ASV. Stipendijas saņēmējiem ir jāraksta īsu rakstu par nometni katru nedeļu, kas tiks publicēts ALJAZINAS.COM.  Lūdzu piesakies arī nometnei un iesūti tai dalības maksu! Stipendijas naudu sūtīs stipendiātiem tikai pēc tam, kad raksti ir iesūtīti! Ir jābūt ALJA biedrs, lai saņemtu stipendiju. Iestājies te: alja.org/iestaties **Pieteikšanās līdz 1. jūnijam          

 

"Latviešu vasaras" stipendija

Divas stipendijas, piedāvātas $200 apmērā, ir paredzētas piedāvāt jauniešiem iespēju piedalīties kādā latviešu vasaras programmā ASV.

Stipendijas saņēmējiem ir jāraksta īsu rakstu par nometni katru nedeļu, kas tiks publicēts ALJAZINAS.COM. 

Lūdzu piesakies arī nometnei un iesūti tai dalības maksu! Stipendijas naudu sūtīs stipendiātiem tikai pēc tam, kad raksti ir iesūtīti!

Ir jābūt ALJA biedrs, lai saņemtu stipendiju. Iestājies te: alja.org/iestaties

**Pieteikšanās līdz 1. jūnijam

 

 

 

 

 

 

 

JAUTĀJUMIEM

ALJAIZGLITIBA@GMAIL.COM

  2x2 stipendija Divas stipendijas, piedāvātas $220 apmērā, ir paredzētas piedāvāt jauniešiem iespēju piedalīties 2x2 kultūras nometnē, lai palīdzēt segt nometnes dalības maksu Stipendijas saņēmējiem ir jāraksta rakstu par nometni, kas ties publicēts ALJAZINAS.COM.  Lūdzu piesakies arī nometnei un iesūti 2x2 dalības maksu! Stipendijas nauda būs sūtīta stipendiātiem tikai pēc tam, kad raksti ir iesūtīti! Ir jābūt ALJA biedrs, lai saņemtu stipendiju. Iestājies te: alja.org/iestaties **Pieteikšanās līdz 15. jūnijam 2x2pasaule.lv        

 

2x2 stipendija

Divas stipendijas, piedāvātas $220 apmērā, ir paredzētas piedāvāt jauniešiem iespēju piedalīties 2x2 kultūras nometnē, lai palīdzēt segt nometnes dalības maksu

Stipendijas saņēmējiem ir jāraksta rakstu par nometni, kas ties publicēts ALJAZINAS.COM. 

Lūdzu piesakies arī nometnei un iesūti 2x2 dalības maksu! Stipendijas nauda būs sūtīta stipendiātiem tikai pēc tam, kad raksti ir iesūtīti!

Ir jābūt ALJA biedrs, lai saņemtu stipendiju. Iestājies te: alja.org/iestaties

**Pieteikšanās līdz 15. jūnijam

2x2pasaule.lv

 

 

 

 

  "Brauc uz ALJA Kongress" stipendija 2018. gada Kongress tiek rīkots Bostonā. Lai palīdzētu ar izdevumiem, ALJA piedāvā stipendiju, palīdzēt segt ALJA Kongresa dalības maksu. Biedram jāpiedalās Kongresa Pilnsapulcē lai saņemt stipendijas balvu. Stipendiju saņēmējiem ir jāraksta rakstu vienu nedēļu pēc Kongresa, par tēmatu sarunātu starp ALJA valdi un stipendijas saņēmēju, kas tiks publicēts ALJAZINAS.COM.    Četras stipendijas izdalīs $140 apmērā. Lūdzu arī piesakies Kongresam un iesūti Kongresa dalības maksu! Stipendijas nauda būs sūtīta stipendiātiem tikai pēc tam, kad raksti ir iesūtīti! Ir jābūt ALJA biedrs, lai saņemtu stipendiju. Iestājies: alja.org/iestaties ** Pieteikšanās līdz 14. novembrim

 

"Brauc uz ALJA Kongress" stipendija

2018. gada Kongress tiek rīkots Bostonā. Lai palīdzētu ar izdevumiem, ALJA piedāvā stipendiju, palīdzēt segt ALJA Kongresa dalības maksu. Biedram jāpiedalās Kongresa Pilnsapulcē lai saņemt stipendijas balvu.

Stipendiju saņēmējiem ir jāraksta rakstu vienu nedēļu pēc Kongresa, par tēmatu sarunātu starp ALJA valdi un stipendijas saņēmēju, kas tiks publicēts ALJAZINAS.COM.   

Četras stipendijas izdalīs $140 apmērā.

Lūdzu arī piesakies Kongresam un iesūti Kongresa dalības maksu! Stipendijas nauda būs sūtīta stipendiātiem tikai pēc tam, kad raksti ir iesūtīti!

Ir jābūt ALJA biedrs, lai saņemtu stipendiju. Iestājies: alja.org/iestaties

** Pieteikšanās līdz 14. novembrim