SEKRETĀRE/SECRETARY

līna bataraga

lbatarags@gmail.com

allie-malinovska.jpg

Līna šogad sāka savu piekto gadu ALJA valdē; pirmos trīs viņa nostrādāja kopā ar Selgu kā A’Z redaktrise. Tādēļ, ka viņa arī strādā Ņujorkas pilsētā kā redaktrise media firmā “Littlethings.com,” viņai apnika domāt par vārdiem visu dienu, un izdomāja ka bija laiks pāriet uz jaunu valdes posteni. Brīvo laiku viņa pavada izbaudīdama dabu kalnos, ceļodama, un lasīdama daiļliteratūru. Kā sekretāre, viņa ir sajūsmināta rīkot intensīvas sēdes interesantās pilsētās (Austin, TX? Losā? Kur mēs tiksimies?!).

 

Vismīļākais latviešu zīme:

 


Kādas atbildības tev ir jāizpilda šinī amatā?

Sekretāre ir atbildīga par ALJA Valdes Sēdes rīkošanu (3 vai 4 sēdes pa darbības gadu) un par protokolu rakstīšanu katrā sēdē.

  • Protokols ir saraksts ar darbības punktiem un piezīmes no valdes pārrunām sēdē

Sekretāre arī organizē telesarunas starp oficiālām sēdēm un nokārto administratīvas lietas valdei, piemēram:

  • Paldies kartiņu un līdzjūtības kartiņu rakstīšanu

Kā daļa no ALJA “Executive Board”, kopā ar priekšsēdi, vicriekšsēdi un kasiere, sekretāre palīdz nolemt gada budžetu gada sākumā un nodrošināt ka katrs valdes loceklis izpilda savus pienākumus.

Cik bieži tev ir jāpiestrādā šinī amatā?

Vislielākais darbs Sekretārei ir 4 reizes gadā, kad notur valdes sēdes. Pēc katras sēdes, sekretārei ir jāizlabo un jāizsūta protokolu. Vienmēr arī ir citi pienākumi kuri notiekas pa gadu, bet sēdes ir vislielākā daļa.

Kāds cilvēks būtu piemērots šai lomai?

Sekretārei ir jābut organizētai. Viņam/viņai ir jāsaprot, kā ALJA valdes iekšējā darbība strādā — īpaši, kā noturēt valdes sēdes.

Tehniskas spējas:

Latviešu rakstveida valodas prasmes, un arī kāda latviešu paziņa kurš varētu palīdzēt ar protokolu valodas izlabošanu.

**Šī ir viena cilvēka loma