PADOME

SPORTA NOZARES VADĪTĀJA:

lija krieva .png

LIJA KRIEVA

Lija Krieva ir dzimusi 1992. gada 19. janavrī, Kalamazū, Mičigānā. Viņa apmeklēja Kalamazū Latviešu Skolu (Kzoo Crew for life!) un absolvēja no GVV 2009. gadā, aka Platinum Klase. Lija studēja Kinesiology, fokuss sports administrācījā un komunikācījā, Mičigānas Štatas Universitātē. Pašlaik viņa studē Atpūtas un Sporta Vadība (Recreation and Sports Management) Purdue Universitātē maģistra progrāmmā. Tur viņa strādā par skolotāja palīgu, sporta un vingrošanas psiholoģijas kursā, kā arī strādā pie keramikas gleznošanas darbnīcu (paint your own pottery studio). Pēc skolas Lija grib atrast interesantu un patīkamu darbu, bet pirms tam vēlies ceļot. Brīvā laikā viņa spēlē Purdue klub volēju komandā, pavadu laiku ārā un dabā, un protams skatu par daudz Netflix.

Vismīļākais latviešu zīme: Mēness

 

POLITIĶU PĀRSTĀVS:

ēriks lazdiņš

Ēriks Lazdiņš uzauga Grand Havenā, Mičigānā, bet tagad dzīvo Merilandē. Ēriks ir Garezera vasaras vidusskolas absolvents. Viņš nesen ieguva bakalaura grādu politiskā zinātnē un tagad strādā Vašingtonā, D.C., kā tautas iesaistīšanās direktors. 2015. gada vasarā Ēriks strādāja JBANC (Joint Baltic National Committee) un atbalstīja baltiešu intereses Amērikas valdības iestādēs.

 

LV100 Pārstāve: 

liva diva.jpg

LĪVA ZEMĪTE 

liva.zemitis@gmail.com

Līva Zemīte piedzima Hamiltonā, Ontario, Kanādā. Viņas bērnība bija pavadīta dziedot, peldot un pavadot laiku latviešu skolās un nometnēs, protams! Viņa pašreiz studē globālo veselību, franču valodu un vācu valodu otrā kursā Toronto universitātē. Pēdējās divas vasaras Līva pavadīja Latvijā, kur viņa piedalījās 2x2 Pasaules Latviešu Jaunatnes seminārī, un iesaka, ka visi dara tā pat. Līva šogad ir pirmo reizi gan ALJA padomē, gan LNJAK Biedruzine! LV100 pozicija ir jauna ALJA, un saistās ar Latvijas Simtgades projektu koordinēšanun un plānošanu. Līva dzīvo ar savu brīnišķīgo draudzeni Kiku, kas viņai palīdz atcerēties nebūt dusmīgam kaķītim no rītiem. Brīvajā laikā, viņa palīdz koordinēt LV100 projektus Kanādā, dejo Daugaviņā, dzied ansamblī ,,Skanda” un spēlē oboju.

Vismīļākais latviešu zīme: Saules Koks

DAIGA CERA

daiga.cers@gmail.com

Daiga dzima 1997. g. 10. janvārī, Čikāgā. Viņa ir mācijusies visās Garezera programās, kā arī Čikāgas latviešu skolā un vidusskolā, un ir mācījusi gan kā palīgskolotāja un kā skolotāja. Viņa tikpat kā dzīvoja Garezerā pa vasaras mēnešiem, un absolvēja Garezera Vasaras Vidusskolu 2014. gadā. Daiga ir strādājusi Garezera Sagatavošanas Skolā pēdējās divas vasaras pēc GVV absolvēšanas. Viņa pašlaik studē "Hope College" ar mērķi mācīties par matemātikas un franču valodas skolotāju vidus līmeņa pozicijā. Šī ir Daigas pirmā pozicija ALJA, un ir sajūsmināta sākt!

 

EMMA WILLEMS

Emma Willems dzima 1993.g. 31. augustā Nujorkas pilsētā un uzauga Parīze, Francija. Viņa pavadija vasaras Katskiļu nometne un absolvēja Garezera Vasaras Vidusskolu 2011.gadā. Emma absolvēja Dartmouth College 2015.gadā ar vēstures grādu. Viņa pašreiz dzīvo Bostonā un strādā finanšu konsultācijas firmā Cambridge Associates. Ārpus darba, Emmai patīk lasīt, ceļot, cept un baudīt laiku ar draugiem. Šis ir Emmas pirmais gads ALJAs valdē, un viņa ir sajusmināta piedalīties! 

 

 

 

 

 

 

 

NICOLE LAFONTE

Nicole Anna LaFonte dzima 1993.g. 12. oktobrī, Danbury, Connecticutā, kur viņa patreiz dzīvo un strādā oftalmoloģijas birojā. Nicole absolvēja no Syracuse universitātes 2015. gadā, izstudējot biomedicīnas inžinierzinātnes, un sāks pelnīt “physician's” grādu šovasar, vai nu Cikāgā vai Nujorkā. Nicole ir piedalījusies Katskiļu valodas periodā, gan kā nometniece, gan kā vadītāja, visu savu mūžu. Viņas mērķis ir iedvesmot citus Amerikas latviešus piedalīties ALJA notikumos.

Vismīļākais latviešu zīme: Auseklis

Zinta putene

Zinta Putene ir dzimusi Ņudžersijā, 1994. g. 19. martā. Zinta pavadija vasaras Katsķilu nometne un ari Garezerā, kur viņa absolvēja 2011. gadā. Viņa ieguva matemātikas un ekonomijas grādu no Lafayette College. Pēc unversitātes absolvēšanas 2016. maijā, Zinta iesāka business analyst darbu pie Deutsche Bank un pārvācās uz Manhatenu. Brīvlaikā Zintai patīk vingrot, cept, un pavadīt laiku ar draugiem vai ar viņas kaķi Otto. Zinta ir sajūsmināta būt ALJAs valdē/padomē pirmo gadu!

Vismīļākais latviešu zīme: Saulīte


Kādas atbildības tev ir jāizpilda šinī amatā?

– Atbalstīt valdes darbību
– Izpildīt palīgdarbus
– Izpalīdzēt ar pasākumu rīkošanu
– Vadīt līdzekļa vākšanas iniciatīvus

Cik bieži tev ir jāpiestrādā šinī amatā?

Padomes darbība seko līdzi valdei caur gadu. Padome piedalās telekonferencēs un valdes sēdēs. Ir sagaidīts, ka padomes locekļi izpalīdzēs valdei kad prasīts, īpaši savās vietējās pilsētās.

Kāds cilvēks būtu piemērots šai lomai?

– Kāds ar enerģiju un motivāciju sadarboties ar valdi
– Kāds kam nav laiks izpildīt valdes amatu, bet vel ar vien grib piedalīties

**Šī loma varētu būt piemērota jaun(am/ai) valdes locekl(im/ei).

Tehniskas spējas:

– Pieredze uz ALJA valdes nav nepieciešam, bet izpalīdzīga