KASIERE/TREASURER

Andra ērgle

andraerglis@gmail.com

Ar lielu prieku, Andra uzņemas šo amatu pirmo gadu. Viņa ir dzimusi, uzaugusi un vēl dzīvo Ņujorkā. Viņā strādā fasonu kompānijā kā senior merchandiser. Brīvlaikā, viņai patīk ceļot, satikties ar draugiem, skriet ar savu mazo sunīti un sapņot par dzivošanu Kalifornijā.

andra-ergle.jpg

Kādas atbildības tev ir jāizpilda šinī amatā?

Kasiere ir atbildīga par visu ALJAs naudu. Šis ieskaita:
– Budžeta formēšanu
– Nodrošināšanu, ka mēs sekojam budžetam cik tuvi varam
– Kvīšu savākšanu un organizēšanu par katru ALJAs izdevumu
– Atmaksā citiem amatus kad viņi izdod naudu (piemēram: kad mēs pērkam cūku cūku bērēm un rakstam čekus stipendijām)

Šim amatniekam ari ir grāmatvedības (bookkeeping) atbildības un ir jādokumentē naudu kas ienāk ALJAi un iziet no bankas konta.

Cik bieži tev ir jāpiestrādā šinī amatā?

Atkarājās no gadus laika – ap pasākumiem un valdes sēdēm ir vairāk jāpiestrādā un jāsagatavo grāmatvedības dokumentus.

Kāds cilvēks būtu piemērots šai lomai?

Atbildīgs, organizēts cilvēks kas pieskata detaļas, un tāds, kuram interesē grāmatvedība vai to studē.

Tehniskas spējas:

Excel, Google Docs

**Šī ir VIENA cilvēka loma